Δέσμευση εξυπηρέτησης επιβατών

διαθέσιμος ναύλος

Η Qatar Airways εντείνει τις προσπάθειες με σκοπό να προσφέρει τους χαμηλότερους ναύλους στην επίσημη ιστοσελίδα της (qatarairways.com). Το προσωπικό μας στα τηλεφωνικά κέντρα και στα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων μπορούν να σας συμβουλέψουν σχετικά με την κράτησή σας και τις προϋποθέσεις έκδοσης εισιτηρίων. Αν και μπορεί να επιλέξετε να αγοράσετε το εισιτήριό σας μέσω των τηλεφωνικών μας κέντρων ή των γραφείων έκδοσης εισιτηρίων, το προσωπικό μας θα σας ενημερώσει έαν ενδέχεται να υπάρχει διαθέσιμος χαμηλότερος ναύλος στην επίσημη ιστοσελίδα της Qatar Airways.

Παραδίδουμε τις αποσκευές στην ώρα τους

Λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για να εξασφαλίσουμε την έγκαιρη παράδοση των καταγεγραμμένων αποσκευών σας. Αν οι καταγεγραμμένες αποσκευές σας καθυστερήσουν ή τοποθετηθούν σε λάθος πτήση ή μέρος, θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να σας παραδώσουμε τις βαλίτσες σας μέσα σε 24 ώρες. Σε περίπτωση που έχουν προκληθεί κάποια έξοδα σε εσάς λόγω καθυστερημένης παράδοσης των αποσκευών σας, θα σας αποζημιώσουμε καταβάλλοντας σας τα εύλογα και απαραίτητα έξοδα που έχετε κάνει. Σε περίπτωση που οι αποσκευές σας θεωρηθούν απολεσθείσες, τότε η αποζημίωση που θα σας παράσχουμε θα συνάδει με τη Σύμβαση του Μόντρεαλ, όπου ισχύει αυτή. Σε περίπτωση που έχετε καταβάλει τυχόν τέλη για τη μεταφορά της απολεσθείσας βαλίτσας σας, δικαιούστε την επιστροφή χρημάτων των εν λόγω τελών.

Παρέχουμε άμεση επιστροφή χρημάτων εισιτηρίων

Η Qatar Airways επεξεργάζεται τα αιτήματα επιστροφής του χρηματικού αντιτίμου εισιτηρίων το συντομότερο δυνατόν. Το ποσό της τιμής αγοράς θα σας επιστραφεί με την αρχική μορφή πληρωμής μετά την αφαίρεση τυχών ισχυουσών χρεώσεων ή  υπηρεσιών που επιβάλλονται από τρίτους. Για αγορές εισιτηρίων μέσω πιστωτικής κάρτας, θα υποβάλουμε το αίτημα επιστροφής χρημάτων στην εταιρία έκδοσης της πιστωτικής κάρτας εντός επτά εργάσιμων ημερών από τη λήψη του αιτήματός σας. Στη συνέχεια, η εταιρία έκδοσης της πιστωτικής κάρτας θα επιστρέψει το ποσό της τιμής αγοράς σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πιστωτικής κάρτας. Θα εκδώσουμε την επιστροφή χρημάτων σας εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του αιτήματός σας για αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί με μετρητά, επιταγή ή άλλες μορφές πληρωμής.

Εξυπηρετούμε κατάλληλα επιβάτες με αναπηρίες και άλλες ειδικές ανάγκες

Το προσωπικό της Qatar Airways είναι εκπαιδευμένο και προσεκτικό όσον αφορά τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των επιβατών, οι οποίοι χρειάζονται επιπλέον βοήθεια, όπως άτομα με αναπηρίες και ασυνόδευτοι ανήλικοι. Εξασφαλίζουμε ότι δεν γίνεται καμία διάκριση στους επιβάτες ως προς την αναπηρία τους. Σε περίπτωση μακράς καθυστέρησης με το αεροσκάφος σε θέση αναμονής σε αεροδρόμιο των ΗΠΑ, το πλήρωμα πτήσης μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να φροντίσει επιβάτες με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες.

Ανταποκρινόμαστε στις βασικές ανάγκες των επιβατών κατά τη διάρκεια μεγάλων καθυστερήσεων με το αεροσκάφος σε θέση αναμονής

Η Qatar Airways δεσμεύεται για την εκτέλεση των πτήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα πτήσεων. Ωστόσο, ενδέχεται να παρουσιαστούν μεγάλες καθυστερήσεις με το αεροσκάφος σε θέση αναμονής, λόγω καιρικών συνθηκών, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, λόγους ασφάλειας και επιχειρησιακών λόγων. Όταν λαμβάνουν χώρα καθυστερήσεις με το αεροσκάφος σε θέση αναμονής για τους προαναφερθέντες λόγους, διασφαλίζουμε τη φροντίδα των βασικών αναγκών των επιβατών. Σερβίρουμε κατάλληλα σνακ / γεύματα και πόσιμο νερό ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, οι τουαλέτες του αεροσκάφους διατίθενται στους επιβάτες κατά τη διάρκεια καθυστερήσεων με το αεροσκάφος σε θέση αναμονής. Εξασφαλίζεται επίσης η παροχή ιατρικής βοήθειας σε επιβάτες που την χρειάζονται.

Φερόμαστε δίκαια και με συνέπεια στους επιβάτες σε περίπτωση υπεράριθμων πωλήσεων

Οι υπεράριθμες πωλήσεις είναι μία κατάσταση η οποία μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους, όπως, μεταξύ άλλων, υπεράριθμες κρατήσεις θέσεων σε μια πτήση με αποτέλεσμα να εμφανιστούν για check-in στο αεροδρόμιο περισσότεροι επιβάτες από τις διαθέσιμες θέσεις, παράγοντες ασφάλειας (όρια βάρους του αεροσκάφους), καθώς και αντικατάσταση ενός προγραμματισμένου μεγαλύτερου αεροσκάφους με μικρότερο αεροσκάφος. Αναζητούμε εθελοντές που είναι πρόθυμοι να παραιτηθούν από τις επιβεβαιωμένες θέσεις τους με αντάλλαγμα αποζημίωση και εξασφάλιση θέσης σε επόμενη πτήση. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές, ενδέχεται να γίνει άρνηση επιβίβασης σε κάποιους επιβάτες σύμφωνα με τους κανόνες προτεραιότητας επιβίβασης της Qatar Airways. Αν σας έχει γίνει άρνηση επιβίβασης, τότε δικαιούστε αποζημίωση και μεταφορά σε εναλλακτική πτήση, υπό τον όρο ότι έχετε συμμορφωθεί με την ώρα του check-in και άλλους ισχύοντες κανόνες. Αν δεν κάνετε check-in εγκαίρως ή αν δεν συμμορφωθείτε με ορισμένους άλλους όρους της σύμβασης μεταφοράς, τότε ενδέχεται να σας γίνει άρνηση επιβίβασης χωρίς αποζημίωση.

Γνωστοποιούμε τις πολιτικές ακύρωσης, τους κανόνες προγράμματος τακτικών επιβατών και τη διάταξη του αεροσκάφους

Η ιστοσελίδα μας περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, τις πολιτικές μας, τα αεροσκάφη καθώς και άλλα θέματα που θέλουν να γνωρίζουν οι επιβάτες. Εξασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες που διατηρούνται στην ιστοσελίδα μας είναι ενημερωμένες. Μπορείτε επίσης να μάθετε τις ίδιες πληροφορίες και μέσω των τηλεφωνικών μας κέντρων. Συγκεκριμένα, διατίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Χάρτης θέσεων αεροσκάφους και πληροφορίες σχετικά με τις τουαλέτες,
  • Πολιτικές προγράμματος τακτικών επιβατών και ισχύοντες κανόνες,
  • Κανόνες ναύλων που ισχύουν για το εισιτήριο και το ταξίδι σας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης.

Ενημερώνουμε τους επιβάτες σχετικά με αλλαγές στα ταξιδιωτικά τους δρομολόγια

Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές στα προγράμματα πτήσεων λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων. Όσον αφορά αλλαγές προγράμματος που πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση της πτήσης, τα τοπικά μας γραφεία επικοινωνούν με τους επιβάτες χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες επικοινωνίας των επιβατών που είναι διαθέσιμες στο σύστημα κρατήσεών μας και τους ενημερώνουν σχετικά με τυχόν ενδεχόμενες επιπτώσεις στα δρομολόγιά τους. Οι τυχόν αλλαγές όσον αφορά το πρόγραμμα πτήσεων ενημερώνονται και στην ιστοσελίδα μας, ενώ οι αλλαγές είναι διαθέσιμες και μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου κρατήσεων για τους επιβάτες, σε περίπτωση που αυτοί θέλουν να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν ταξιδέψουν.

Εξασφαλίζουμε την ανταπόκριση σε καταγγελίες επιβατών

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι όσον αφορά οποιαδήποτε πτυχή των υπηρεσιών ή των προϊόντων μας, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε. Αν θέλετε να υποβάλετε γραπτή καταγγελία, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Qatar Airways ή να μας γράψετε στη διεύθυνση tell-us@qatarairways.com.qa. Επιβεβαιώνουμε τη λήψη γραπτών καταγγελιών εντός 24 ωρών. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε προσωπικά εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του γραπτού σας αιτήματος.

Παρέχουμε υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσουμε την αναστάτωση που προκαλείται στους επιβάτες λόγω ακυρωμένων πτήσεων ή επειδή δεν πρόλαβαν μια πτήση ανταπόκρισης

Δεσμευόμαστε για την εκτέλεση των πτήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ωστόσο, ορισμένες φορές οι διαταράξεις στο πρόγραμμα πτήσεων, όπως οι ακυρώσεις και οι καθυστερήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα οι επιβάτες να μην προλάβουν μια πτήση ανταπόκρισης, είναι αναπόφευκτες. Προβαίνουμε στις ακόλουθες ενέργειες για να ελαχιστοποιούμε την ταλαιπωρία των επιβατών μας, που ενδέχεται να προκύψει λόγω των προαναφερθεισών αναπόφευκτων καταστάσεων:

  • Ενημερώνουμε εκ των προτέρων τους επιβάτες μας σχετικά με τυχόν αλλαγές πτήσεων, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες επικοινωνίας που μας παρείχαν κατά την κράτηση,
  • Προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε νέα κράτηση στην επόμενη πτήση μας για τους επιβάτες που έχουν υποστεί αναστάτωση ή να τους παράσχουμε άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για αυτούς,
  • Εξασφαλίζουμε ότι οι επιβάτες που βρίσκονται στο αεροδρόμιο και επηρεάζονται από τη διατάραξη στο πρόγραμμα πτήσεων λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα μέσω παροχής κατάλληλων σνακ/γευμάτων, καταλυμάτων και χερσαίας μεταφοράς,
  • Φροντίζουμε ώστε οι πελάτες μας να είναι συνεχώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια της αναμονής της πτήσης.