Ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων

Εργαζόμαστε ενεργά για ένα πιο φωτεινό και πράσινο μέλλον

Cleaner alternative fuels for commercial flights

Η Qatar Airways πρωτοστατεί στην ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων με καθαρότερη καύση, τα οποία μειώνουν την επίδραση των αεροπορικών μεταφορών στην ποιότητα του αέρα.

Συνεργαζόμαστε με τις εταιρίες Qatar Petroleum, Shell, Airbus, Rolls-Royce, Qatar Science & Technology Park και Woqod για να προωθήσουμε τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στις εμπορικές πτήσεις.

Μαζί, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα καύσιμο αεριωθουμένων καθαρότερης καύσης με μείγμα κηροζίνης και μετατροπή φυσικού αερίου σε υγρό καύσιμο (GTL), το οποίο θα αντικαταστήσει τα συνηθισμένα καύσιμα σε όλη τη βιομηχανία.

Καύσιμο τεχνολογίας μετατροπής φυσικού αερίου σε υγρό καύσιμο (GTL)

Καύσιμο τεχνολογίας μετατροπής φυσικού αερίου σε υγρό καύσιμο (GTL)

Το καύσιμο αεριωθουμένων GTL είναι ένα ημισυνθετικό καύσιμο, μείγματος 50-50 από καύσιμο GTL και συμβατικό καύσιμο αεριωθουμένων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καμία τροποποίηση στα υπάρχοντα αεροσκάφη και στους υπάρχοντες κινητήρες.

Το καύσιμο δεν περιέχει σχεδόν καθόλου θείο ή αρωματικές ενώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο κινητήρας να εκπέμπει λιγότερο οξείδιο του θείου και άλλους ρύπους. Τα περιβαλλοντικά οφέλη αυτού είναι πιθανόν να συμπεριλάβουν βελτιωμένη ποιότητα του αέρα γύρω από τα αεροδρόμια.

Το καύσιμο αεριωθουμένων GTL έχει υψηλότερη συγκέντρωση ενέργειας και χαμηλότερο βάρος από αυτό του συμβατικού καυσίμου αεριωθουμένων. Παρέχει επίσης θερμική σταθερότητα, με αποτέλεσμα οι κινητήρες να μπορούν να λειτουργούν σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει μελλοντικά σε καλύτερη εξοικονόμηση καυσίμων, μειωμένο βάρος αεροσκαφών, βελτιωμένο φάσμα αποδόσεων και μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε συγκεκριμένους συνδυασμούς αεροσκαφών/δρομολογίων.

Τα καύσιμα καθαρότερης καύσης θα μπορούσαν να συντελέσουν τα μέγιστα στις μελλοντικές πρωτοβουλίες βελτίωσης της ποιότητας του αέρα για ολόκληρη τη βιομηχανία αεροπορικών γραμμών.

Έχοντας αυτό υπόψη, βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κατάρ η κατασκευή της μεγαλύτερης στον κόσμο μονάδας παραγωγής GTL. Αλλά δεν σταματάμε εκεί—ερευνούμε επίσης και τη χρήση των βιοκαυσίμων.