Close

Select your preferred website

 • BOOK
  A FLIGHT
 • MANAGE
  BOOKING
 • CHECK-IN
  ONLINE
 • FLIGHT
  STATUS
 • TIMETABLE
  SEARCH

visa & passport requirements

Попълнете и изпратете формуляра по-долу, за да получите най-актуалната информация за визовите и паспортни изисквания за Вашето пътуване с полет на Qatar Airways.

Не забравяйте, че визовите изисквания могат да претърпят промени с кратко или без предизвестие. Изцяло Ваша отговорност е да си осигурите подходящата виза и да отговаряте на местните медицински изисквания. Qatar Airways не носи никаква отговорност, ако не сте направили това.Get Results