Restricted baggage items

Правилата за превоз на опасни товари като карго или регистриран багаж се основават на наредби и следва да се спазват стриктно. Моля, свържете се с най-близкия офис на Qatar Airways, ако планирате да пътувате с някой от изброените по-долу предмети:

 • Аерозолни опаковки
 • Автомобилни части
 • Екипировка за къмпинг (запалими течности и газови/ кислородни бутилки)
 • Зъболекарско оборудване
 • Диагностични образци
 • Екипировка за гмуркане (кислородните бутилки трябва да бъдат празни)
 • Пробивно и минно оборудване
 • Сух лед
 • Електрическо оборудване
 • Оборудване за експедиции
 • Фойерверки
 • Замразени ембриони
 • Газови бутилки 
 • Битови почистващи препарати
 • Битови стоки (бои, аерозоли и запалими течности)
 • Инструменти, съдържащи живак
 • Бои
 • Фотографско оборудване
 • Оборудване за състезателни автомобили
 • Резервни части
 • Кутии с инструменти
 • Ваксини
 • Акумулатори и батерии с електролит