Corporate Social Responsibility

Осъзнаване на необходимостта от опазване на околната среда

Ангажираност на Qatar Airways за опазване на околната среда

Qatar Airways непрекъснато усъвършенства начина, по който влияе върху околната среда и активно участва в подхода на авиацията към решаването на проблеми, свързани с промените на климата.

Като една от водещите авиолинии в света Qatar Airways лети до над 140 дестинации, управлявайки една от най-младите летателни флоти в небето. С поръчката на над 330 нови самолета е направена допълнителна инвестиция в размер на 70 млрд. щатски долара, която гарантира, че Qatar Airways продължава да експлоатира флота с ефективно управление на горивото. Тази инвестиция подкрепя нашата ангажираност с опазването на околната среда и гарантира първокласни условия за летене на нашите клиенти.

Като член на oneworld, Qatar Airways работи заедно с партньорски авиолинии, за да постигне още по-добри условия за пътувания по въздуха. Това включва оказване на съдействие на органите за контрол на въздушния трафик за по-ефективно управление на въздушното пространство и сътрудничество, за да могат пътниците да използват електронни билети с цел намаляване на отпечатването на хартиени билети.

Управление на околната среда

Нашите глобални операции и различни бизнес дейности са предмет на широка гама от закони за опазване на околната среда.  Като част от това, Qatar Airways се ангажира да спазва всички местни и международни разпоредби за опазване на околната среда. 

Авиокомпанията вече получи акредитацията на IATA за оценка на околната среда (IEnvA) и стартира въвеждане на допълнителни процедури към управление на околната среда, за да постигне пълното сертифициране на IATA в етап 2.

Ние се фокусираме върху оптимизирането на опазването на околната среда чрез целия ни съвременен летателен флот и нашето модерно международно летище Hamad.  Нашите приоритети включват ефикасно използване на горивото и енергията, минимизиране на отпадъците и предотвратяване на замърсяването.

Климатични промени

Авиацията ще има значителен принос за общата реакция на климатичните промени и ние участваме в намирането на местни и международни решения.

Qatar Airways си сътрудничи с браншовите асоциации IATA и AACO за разработването на глобална политика за управление на авиационните емисии от парникови газове и изцяло отговаря на изискванията на регионални схеми като Схемата за търговия с емисии на Европейския съюз.

Qatar Airways усъвършенства ефикасността на пътуванията по въздух чрез своята програма за оптимизиране на горивото.  Тя включва тестване и внедряване на нови начини за икономия на гориво и намаляване на въглеродните емисии, като:

  • Търсене на възможности за намаляване на теглото на самолетите и консумацията на гориво
  • Оптимизиране на ефикасността на маршрутите на полетите
  • Преглед на използването на енергия по време на рулиране до или от пистата.