DEVELOPING ALTERNATIVE FUELS

  Работим целенасочено и активно за по-светло и по-чисто бъдеще

  Cleaner alternative fuels for commercial flights

  Qatar Airways е лидер в разработването на по-чисто изгарящи алтернативни горива, които да намалят въздействието от авиационната дейност върху качеството на въздуха.

  Работим по проект за развитие и прогресивно използване на алтернативни горива в гражданската авиация. Наши партньори в това начинание са Qatar Petroleum, Shell, Airbus, Rolls-Royce, Qatar Science & Technology Park и Woqod.

  Заедно се стремим да създадем по-чисто изгарящо реактивно гориво със смес от керосин и втечнен природен газ (GTL), което да замести стандартните горива в индустрията.

  Втечнен природен газ/ Gas to Liquids (GTL)

  Gas to Liquids (GTL) fuel

  Реактивното гориво GTL е полусинтетична смес от GTL и конвенционално реактивно гориво в съотношение 50/50, която може да се използва от съществуващите в индустрията самолети и двигатели, без да са необходими модификации.

  В това гориво няма сяра и ароматни въглеводороди. В резултат, самолетният двигател ще изпуска по-малко серен оксид и други замърсители. Екологичната полза от използването на такова гориво е по-добро качество на въздуха в близост до летищата.

  Реактивното гориво GTL има по-висока концентрация на енергия и тежи по-малко от конвенциалното реактивно гориво. То предлага подобрена температурна стабилност, за да могат двигателите да работят при по-високи температури. Потенциалната ефективност е: по-голяма икономия на гориво, намалено тегло на самолета, възможност за изминаване на по-големи разстояния и намалени емисии на въглероден диоксид при конкретни комбинации от самолети и маршрути.

  По-чисто изгарящите горива могат да станат основен акцент в бъдещите инициативи за подобряване качеството на въздуха на цялата авиоиндустрия.

  Поради това, в момента в Катар се изгражда най-големият завод за производство на GTL. Но ние не спираме до тук. Проучваме и възможностите за използване на биогорива.