Close

Select your preferred website

  • Book
    a flight
  • Manage
    a booking
  • Check-in
    online
  • Flight
    status
  • Timetable
    search

DEVELOPING ALTERNATIVE FUELS

    Работим целенасочено и активно за по-светло и по-чисто бъдеще

    Cleaner alternative fuels for commercial flights

    Qatar Airways е лидер в разработването на по-чисто изгарящи алтернативни горива, които да намалят въздействието от авиационната дейност върху качеството на въздуха.

    Работим по проект за развитие и прогресивно използване на алтернативни горива в гражданската авиация. Наши партньори в това начинание са Qatar Petroleum, Shell, Airbus, Rolls-Royce, Qatar Science & Technology Park и Woqod.

    Заедно се стремим да създадем по-чисто изгарящо реактивно гориво със смес от керосин и втечнен природен газ (GTL), което да замести стандартните горива в индустрията.

    Втечнен природен газ/ Gas to Liquids (GTL)

    Gas to Liquids (GTL) fuel

    Реактивното гориво GTL е полусинтетична смес от GTL и конвенционално реактивно гориво в съотношение 50/50, която може да се използва от съществуващите в индустрията самолети и двигатели, без да са необходими модификации.

    В това гориво няма сяра и ароматни въглеводороди. В резултат, самолетният двигател ще изпуска по-малко серен оксид и други замърсители. Екологичната полза от използването на такова гориво е по-добро качество на въздуха в близост до летищата.

    Реактивното гориво GTL има по-висока концентрация на енергия и тежи по-малко от конвенциалното реактивно гориво. То предлага подобрена температурна стабилност, за да могат двигателите да работят при по-високи температури. Потенциалната ефективност е: по-голяма икономия на гориво, намалено тегло на самолета, възможност за изминаване на по-големи разстояния и намалени емисии на въглероден диоксид при конкретни комбинации от самолети и маршрути.

    По-чисто изгарящите горива могат да станат основен акцент в бъдещите инициативи за подобряване качеството на въздуха на цялата авиоиндустрия.

    Поради това, в момента в Катар се изгражда най-големият завод за производство на GTL. Но ние не спираме до тук. Проучваме и възможностите за използване на биогорива.